Návrhom sa všetko začína

Prvé návrhy budúcej záhrady tvoria pastelky vedené šikovnou rukou architekta a následne je vytvorený 3D obraz v počítačovom programe

MESTO

Trenčín

ARCHITEKT

Juraj Lahký

ROK

2014

PROGRAM

Mestská záhrada

VEĽKOSŤ

 500 m²